یک حادثه و تسلیت

بدون شک حادثه سقوط هواپیمای ایران 140 به علت نقص فنی برای همه تلخ و ناگوار بوده است.
در این میان، نقش کاپیتان ایزدپناه استاد خلبان این هواپیما برای جلوگیری از بروز صدمات بیشتر کاملا آشکار و تحسین برانگیز بوده است. ضمن همدردی با کلیه بازماندگان این حادثه ضایعه فقدان کاپیتان ایزدپناه شوهر خواهر همکار عزیزمان سرکار خانم مهندس مهرنوش نادری را به ایشان تسلیت می گوئیم.

دانشکده شیمی