پایان ثبت‌نام چهارمین مدرسه زمستانی شیمی محاسباتی

متقاضی محترم، ثبت‌نام این دوره از مدرسه پایان یافته است. امیدواریم میزبان شما در دوره‌های بعدی مدرسه زمستانی شیمی محاسباتی باشیم.