چناچه مایلید که همواره ایمیلهای دانشگاهی شما  مستقیما به ایمیل دائمی شما به طور اتوماتیک فوروارد گردد تا مجبور نباشید برای هر ایمیل جداگانه لاگین نمایید ،  یک بار  لاگین نموده و با استفاده از گزینه Automatically-Forward  آدرس ایمیل دائمی خود را مقابل عبارت :TO   وارد نمایید  و سپس فقط  گزینه  Forward□   را انتخاب نمایید  و یا به  mohseni@sharif.ir ایمیل ارسال و هر دو ایمیل دانشگاهی و دائمی خود را ذکر نموده تا این فوروارد اتوماتیک برای همیشه و حتی مدتی بعد از فارغ التحصیلی نیز  انجام پذیرد
چنانچه این فوروارد را انجام دهید همواره  کلیه  ایمیلهای ارسالی به شما و همچنین  اطلاعیه های آموزشی دانشگاه  به ایمیل دائمی شما فوروارد می گردد و هرگز هیچ اطلاعاتی را از دست نخواهید داد
  آدرسهای پست الکترونیک در سامانه های دیگر دانشگاه ثبت شده و به هیچ وجه قابل تغییر نیستند و در هر زمان به هر دلیل که  دانشجو نباشید حذف خواهند شد
 نام کاربری یا username شما درهمین صفحه در وب سایت شخصی شما قابل مشاهده می باشد  برای لاگین نمودن تنها نام کاربری که   قبل از @ وجود دارد را وارد نمایید و احتیاج به وارد نمودن آدرس کامل پست الکترونیک نیست
رمز عبور در ابتدا شماره شناسنامه می باشد در صورت لزوم  برای تغییر رمز قبل از لاگین نمودن از طریق وب سایت دانشکده  اقدام نمایید
● جهت هرگونه اشکال و یا راهنمایی می توانید  از مسئول محترم سایت دانشکده  کمک بگیرید. Emails


Student number
WEB ADDRESS
9420062
89209654
90202918
90300152
91203095
91203254
92109461
92700618
93201224
93201235
93201257
93201319
93201365
93201376
93201387
93209314
94108906
94200062
94200124
94200179
94200179
94200276
94203827
94203827
94203838
94203849
94203849
94203851
94203862
94203862
94203873
94203873
94203895
94203902
94203924
94203935
94203946
94203957
94203968
94203979
94203981
94203992
94204018
94204029
94204042
94204053
94204064
94204075
94204086
94204097
94204104
94204115
94204115
94204126
94204137
94204148
95200426
95200437
95200448
95202998
95203004
95203015
95203026
95203037
95203048
95203059
95203061
95203072
95203083
95203094
95203101
95203112
95203123
95203134
95203145
95203156
95203167
95203178
95203189
95203191
95203207
95203218
95203229
95203231
95203242
95211534
96200022
96200033
96200055
96200088
96200117
96200139
96202464
96202497
96202504
96202515
96202526
96202537
96202548
96202559
96202561
96202572
96202583
96202634
96202645
96202689
96202691
96202707
96202718
97201942
97201964
97204004
97204015
97204026
97204037
97204048
97204059
97204061
97204072
97204083
97204094
97204101
97204112
97204123
97204134
97204145
97204156
97204167
97204178
97204189
97204191
97204207
97204218
97204229
97204231
97204242
97204253
97204264
97204275
97204286
97204297
97204304
97204315
97204326
97204337
98200842
98200875
98200904
98200937
98202016
98202027
98202038
98202049
98202051
98202062
98202073
98202084
98202095
98202102
98202113
98202124
98202135
98202146
98202157
98202168
98202179
98202181
98202192
98202208
rahemipoor