چناچه مایلید که همواره ایمیلهای دانشگاهی شما  مستقیما به ایمیل دائمی شما به طور اتوماتیک فوروارد گردد تا مجبور نباشید برای هر ایمیل جداگانه لاگین نمایید ،  یک بار  لاگین نموده و با استفاده از گزینه Automatically-Forward  آدرس ایمیل دائمی خود را مقابل عبارت :TO   وارد نمایید  و سپس فقط  گزینه  Forward□   را انتخاب نمایید  و یا به  mohseni@sharif.ir ایمیل ارسال و هر دو ایمیل دانشگاهی و دائمی خود را ذکر نموده تا این فوروارد اتوماتیک برای همیشه و حتی مدتی بعد از فارغ التحصیلی نیز  انجام پذیرد
چنانچه این فوروارد را انجام دهید همواره  کلیه  ایمیلهای ارسالی به شما و همچنین  اطلاعیه های آموزشی دانشگاه  به ایمیل دائمی شما فوروارد می گردد و هرگز هیچ اطلاعاتی را از دست نخواهید داد
  آدرسهای پست الکترونیک در سامانه های دیگر دانشگاه ثبت شده و به هیچ وجه قابل تغییر نیستند و در هر زمان به هر دلیل که  دانشجو نباشید حذف خواهند شد
 نام کاربری یا username شما درهمین صفحه در وب سایت شخصی شما قابل مشاهده می باشد  برای لاگین نمودن تنها نام کاربری که   قبل از @ وجود دارد را وارد نمایید و احتیاج به وارد نمودن آدرس کامل پست الکترونیک نیست
رمز عبور در ابتدا شماره شناسنامه می باشد در صورت لزوم  برای تغییر رمز قبل از لاگین نمودن از طریق وب سایت دانشکده  اقدام نمایید
● جهت هرگونه اشکال و یا راهنمایی می توانید  از مسئول محترم سایت دانشکده  کمک بگیرید. Emails


Student number
WEB ADDRESS
9420062
89105788
89209654
90202772
90202918
90203025
90300152
90700109
90700111
91201383
91201542
91202911
91203062
91203095
91203179
91203208
91203254
91203265
92109461
92200389
92207803
92208221
92209634
92209645
92209656
92209667
92209678
92209689
92209691
92209707
92209718
92209729
92209731
92209742
92209753
92209764
92209775
92209786
92209797
92209804
92209815
92209826
92209837
92209848
92209859
92209861
92209872
92209883
92209894
92209901
92209912
92209923
92209934
92209945
92209956
92209967
92209978
92209989
92209991
92210005
92700618
93201213
93201224
93201235
93201246
93201257
93201268
93201279
93201281
93201292
93201308
93201319
93201332
93201343
93201354
93201365
93201376
93201387
93201398
93201405
93201416
93201427
93201438
93201449
93201451
93201462
93201473
93201484
93201495
93201495
93201502
93209274
93209314
93211969
94108906
94200062
94200124
94200179
94200179
94200232
94200276
94200276
94203827
94203827
94203838
94203849
94203849
94203851
94203862
94203862
94203873
94203873
94203884
94203895
94203902
94203913
94203924
94203935
94203946
94203957
94203968
94203979
94203981
94203992
94204007
94204018
94204029
94204031
94204042
94204053
94204064
94204075
94204086
94204097
94204104
94204115
94204115
94204126
94204137
94204148
95200426
95200437
95200448
95202998
95203004
95203015
95203026
95203037
95203048
95203059
95203061
95203072
95203083
95203094
95203101
95203112
95203123
95203134
95203145
95203156
95203167
95203178
95203189
95203191
95203207
95203218
95203229
95203231
95203242
95211534
96200022
96200033
96200055
96200088
96200117
96200139
96202707