●  سرور آموزش ارتباطی با ایمیل سرور دانشکده ندارد و اطلاعی رسانی سرور آموزش مانند ارسال نمرات و غیره منحصرا به ایمیلی که شما در سامانه آموزش وارد نمو ده اید ارسال می گردد
 
چناچه مایلید که همواره ایمیلهای دانشگاهی شما  مستقیما به ایمیل دائمی شما به طور اتوماتیک فوروارد گردد تا مجبور نباشید برای هر ایمیل جداگانه لاگین نمایید ،  یک بار  لاگین نموده و با استفاده از گزینه Automatically-Forward  آدرس ایمیل دائمی خود را مقابل عبارت :TO   وارد نمایید  و سپس فقط  گزینه  Forward□   را انتخاب نمایید 
چنانچه این فوروارد را انجام دهید همواره  کلیه  ایمیلهای ارسالی به شما و همچنین  اطلاعیه های آموزشی دانشگاه  به ایمیل دائمی شما فوروارد می گردد و هرگز هیچ اطلاعاتی را از دست نخواهید داد
  آدرسهای پست الکترونیک در سامانه های دیگر دانشگاه ثبت شده و به هیچ وجه قابل تغییر نیستند و در هر زمان به هر دلیل که  دانشجو نباشید حذف خواهند شد
 نام کاربری یا username شما درهمین صفحه در وب سایت شخصی شما قابل مشاهده می باشد  برای لاگین نمودن تنها نام کاربری که   قبل از @ وجود دارد را وارد نمایید و احتیاج به وارد نمودن آدرس کامل پست الکترونیک نیست
رمز عبور در ابتدا شماره شناسنامه می باشد در صورت لزوم  برای تغییر رمز قبل از لاگین نمودن از طریق وب سایت دانشکده  اقدام نمایید
● دانشجویانی که فارغ التحصیل می شوند و یا به هر دلیلی دیگر دانشجو نباشند ایمیل آنها حذف می گردد (جهت ارتباط داشتن با دانشگاه و دریافت  ایمیل با دامنه  alum.sharif.edu می توانید از طریق انجمن فارغ التحصیلان اقدام نمایید
● جهت هرگونه اشکال و یا راهنمایی می توانید  از مسئول محترم سایت دانشکده  کمک بگیرید. Emails


Student number
WEB ADDRESS
87301036
90300141
90300571
90300593
90300609
90300644
91300035
91300068
91300081
91300092
91300121
91301653
91301783
92300218
92300359
92300361
92300372
92300383
92300394
92300401
92300412
92300423
92300434
92300445
92300456
92300467
92300478
92300489
92300491
93300085
93300628
93300639
93300641
93300652
93300663
93300674
93300685
93300696
93300703
93300714
93300725
93300736
93300747
94300257
94300405
94300416
94300427
94300427
94300438
94300449
94300451
94300462
94300473
94300619
94300621
94300632
95300312
95300431
95300442
95300453
95300464
96204284
96300296
96300314
96300325
96300506
96300517
96300528
96300539
96300541
96300552
96300563
97003003
97300016
97300565
97300576
97300587
97300598
97300605
97300616
97300627
97300638
97300649
97300651
97300662
97300673
97300684
97300695
97300695
97300702
98300053
98300064
98300075
98300086
98300097
98300104
98300115
98300126
98300137
98300148
98300159
98300161
98300172
98302019
98302043


For further information please contact mohseni@sharif.ir